LỊCH KHAI GIẢNG VÀ LỊCH THI THÁNG 11 và 12
 KHÓA HỌC - KHÓA THI THỜI GIAN CHỐT HS  NGÀY KHAI GIẢNG - LỊCH THI   LIÊN HỆ 
Lịch thi Tiếng Pháp A2  01/12/2016 11/12/2016  0121.480.9555
Lịch thi Tiếng anh B1,B2,C1 - ĐHSP  14/12/2016 24/12/2016 0121.480.9555
Lịch thi Tiếng anh A2,B1,B2,C1 - ĐH Vinh 01/12/2016 11/12/2016 0121.480.9555