Ôn Thi Chứng chỉ chuẩn Kỹ năng Công Nghệ Thông Tin nâng cao TPHCM

Thi và cấp Chứng chỉ chuẩn Kỹ năng Công Nghệ Thông Tin nâng cao tại TPHCM

TRUNG TÂM THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI CHỨNG  CHỈ KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO

Nhằm đáp ứng tốt nhất và kịp thời nhu cầu Ôn tập và thi sát hạch năng lực CNTT theo chuẩn thông tư 03 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT dành cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, công nhân viên chức hiện đang công tác và làm việc trên địa bàn các tỉnh phía Nam, Trung tâm Giáo dục Đất Việt phối hợp với Viện Công nghệ thông tin Trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển sinh, Ôn tập và thi sát hạch chứng chỉ công nghệ thông tin nâng cao theo thông tư 03 tại Tp. Hồ Chí Minh.

1. Chương trình đào tạo bồi dưỡng Kỹ năng công nghệ thông tin đáp ứng “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin”

Mục tiêu khóa học:

Khóa học được thiết kế đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin” được ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Các khóa đào tạo nhằm trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống hóa kiến thức và bổ sung thêm các kiến thức mới về công nghệ thông tin, gồm có 2 phần: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và Chuẩn kỹ năng CNTT nâng cao

Cấp Chứng chỉ:

Kỹ năng công nghệ thông tin của Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Khóa học kiểm thử phần mềm

Mục tiêu khóa học:

Hiểu được các khái niệm cơ bản liên quan đến kiểm thử, quá trình kiểm thử, phương pháp kiểm thử, và các nguyên tắc để hỗ trợ mục tiêu thử nghiệm.

Cung cấp cho HV các kiến thức về kiểm thử phần mềm một cách có hệ thống từ cơ bản đến nâng cao

Rèn luyện và phát triển kỹ năng kiểm thử phần mềm của HV thông qua các tình huống kiểm thử phần mềm thực tế.

Cung cấp, cập nhật những công nghệ kiểm thử phần mềm hiện đại nhất đang được ứn dụng trên thế giới.

Trang bị cho HV những kỹ năng mềm cần thiết để HV có thể làm công việc kiểm thử phần mềm một cách chuyên nghiệp trong thực tế cũng như thích nghi nhanh với công việc của chuyên viên kiểm thử phần mềm tại các tập đòan phần mềm đa quốc gia.

Phân tích kiểm thử cho nhóm chức năng (functional) và nhóm phi chức năng (non-funstional: như hiệu suất và khả năng mở rộng) ở tất cả các cấp độ kiểm thử từ mứ thấp đến mức cao.

Thực hiện kiểm thử theo kế hoạch và kịch bản kiểm thử, phân tích và báo cáo kết quả kiểm thử.

Làm quen và sử dụng các công cụ hỗ trợ trong quá trình kiểm thử.

Thời lượng khóa học: 45 giờ

3. Khóa học làm phim hoạt hình 3D và quảng cáo

Mục tiêu khóa học:

Chương trình đào tạo chuyên viên “Làm Phim hoạt hình 3D và quảng cáo” được biên soạn đặc biệt dành cho học viên mong muốn làm việc trong lĩnh vực thiết kế phim quảng cáo /hoạt hình dùng phần mềm 3D Maya.

Học viên sẽ phác thảo nhân vật phim quảng cáo/hoạt hình, nhân cách hóa đồ vật, tô màu nhân vật, vẽ kịch bản phim story board, xây dựng nhân vật, phối cảnh không gian phim hoạt hình.

Thiết kế kỹ xảo, biên tập âm thanh và hình ảnh thông qua các phần mềm như Adobe Audition, Adobe Premier, After Effect.

Đây là khóa học rất thích hợp cho các bạn học viên mong muốn sau khi ra trường có thể làm việc ngay trong lĩnh vực thiết kế phim quảng cáo/hoạt hình 3D, thiết kế phim quảng cáo, hình hiệu, đài hiệu tại các công ty sản xuất Game, phim hoạt hình 3D, công ty truyền thông, quảng cáo, đài truyền hình….

Thời lượng khóa học: 260 giờ

4. Khóa học Lập trình Công nghệ .Net

Mục tiêu khóa học:

Khóa học được xây dựng với mục tiêu trang bị cho học viên:

Biết cách cài đặt và làm việc với Hệ quản trị CSDL SQLServer 2008

Kiến thức căn bản về Ngôn ngữ lập trình C#.

Tiểu về vận dụng ngôn ngữ XML và lưu trữ và trao đổi dữ liệu

Kiến thức và kỹ năng xây dựng ứng dụng Winform, Webform, WebService, Window

Phone trên nền tảng Microsoft .Net Framework 4.0

Làm việc và kết nối với CSDL thông qua Entity Framework.\

Thời lượng khóa học: 268 giờ

5. Khóa học Lập trình Công nghệ Java

Mục tiêu khóa học:

Khóa học được xây dựng với mục tiêu trang bị cho học viên các kiến thức nâng cao về Java từ bản đến nâng cao. Học viên có thể xây dựng các ứng dụng dạng trên trên các thiết bị hoặc ứng dụng web bằng các công nghệ dựa trên Java. Học viên biết cách kết nối CSDL, làm việc với XML, xây dựng Web Services và có thể xây dựng một phần mềm hoàn thiện với Java.

Thời lượng khóa học: 270 giờ

6. Khóa học lập trình ứng dụng di động Android

Mục tiêu khóa học:

Khóa học được xây dựng với mục tiêu trang bị cho học viên:

Kiến thức và kỹ năng lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ lập trình Java,

Khái niệm về ngôn ngữ XML và ứng dụng.

Biết cài đặt công cụ và xây dựng cũng như triển khai các ứng dụng cho điện thoại di động trên nền tảng Hệ điều hành Android

Kỹ năng làm việc nhóm, qui trình xây dựng và triển khai ứng dụng trên nền tảng Hệ điều hành Android.

Thời lượng khóa học: 102 giờ

7. Khóa học lập trình ứng dụng di động iOS

Mục tiêu khóa học:

Lập trình với ngôn ngữ Objective-C

Sử dụng các kiểu dữ liệu và quản lý bộ nhớ trong Objective-C

Xây dựng các ứng dụng bằng ngôn ngữ Objective-C

Hiểu và đăng ký các tài khoản thích hợp để xây dựng các ứng dụng cho iOS

Các qui trình triển khai ứng dụng cho người dùng: App Store, Ad-hoc, cài đặt

ứng dụng trực tiếp (UDID – Unit Devide Identifier)

Xây dựng giao diện chương trình sử dụng Interface Builder, StoryBoard

Tùy chỉnh các điều khiển trên giao diện ứng dụng (xoay màn hình)

Xây dựng các ứng dụng đa chạm (Gesture Recognization)

Thao tác với các loại dữ liệu như XML, JSON

Thao tác CSDL cục bộ SQLite, CoreData, NSUserDefault

Tương tác với Webservice

Tương tác với iCloud

Xây dựng ứng dụng liên quan đến bản đồ (GPS, Internet Connection – Wifi, 3G)

Viết ứng dụng đa nhiệm (GCD, NSOperation Queue, NSThread, Background)

Viết ứng dụng đa phương tiện (Camera, photo library)

Notify local, Notify từ server (Notify Token)

Cách thức sử dụng các thư viện mở trên Internet (AF Networking, …)

Thời lượng khóa học: 102 giờ

8. Khóa học lập trình ứng dụng di động Window Phone

Mục tiêu khóa học:

Lập trình với Ngôn ngữ lập trình C#.

Cấu trúc điều khiển, tạo một Project ứng dụng Windows Phone.

Lập trình với Layout và các Control trong Windows Phone.

Thiết kế giao diện ứng dụng với Expression Blend.

Các qui trình triển khai ứng dụng cho người dùng trên Windows Market Place

Lập trình lưu trữ và truy xuất dữ liệu.

Lập trình với các thiết bị ngoại vi như thẻ nhớ, Camera, GPS,…

Thao tác với các loại dữ liệu như XML, JSON

Lập trình với Gestures, Sensor và giao tiếp với các dịch vụ khác qua Web Service.

Lập trình xây dựng hiệu ứng với Page Transitions Animation

Thời lượng khóa học: 102 giờ

9. Khóa học lập trình Web mã nguồn mở

Mục tiêu khóa học:

Khóa học được xây dựng với mục tiêu trang bị cho học viên:

Nắm vững được các khái niệm cơ bản về CNTT thông tin. Biết cách cài đặt và sử dụng hệ điều hành Window. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Sau khóa học, học viên nắm được các ngôn ngữ thiết kế web HTML, CSS, Java

Script.

Hiểu biết về ngôn ngữ lập trình

Xây dựng các ứng dụng đơn giản cùng với ngôn ngữ lập trình C

Cung cấp cho học viên đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng ứng

dụng Web chuyên nghiệp với ngôn ngữ mã nguồn mở PHP.

Sử dụng và làm việc với các Framework PHP như Yii, Cake PHP, CodeIgniter,…

Thời lượng khóa học: 372 giờ

10. Khóa học lập trình web với ASP.Net

Mục tiêu khóa học:

Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng xây dựng ứng dụng web sử dụng ngôn ngữ C#, ADO.Net, Entity Framework kết nối với SQL Server. Biết các xây dựng các màn hình ứng dụng sử dụng WebForm Control, thao tác với cở sở dữ liệu với ADO.Net, Entity Framework.

Hiểu về quy trình phát triển phần mềm, các bước để xây dựng và triển khai một ứng dụng web.

Thời lượng khóa học: 70 giờ

11. Khóa học lập trình Web với Java

Mục tiêu khóa học:

Mô tả được các khái niệm, cú pháp nền tảng của Java

Mô tả được ngôn ngữ T-SQL và xây dựng được các Store Procedure, View, Trigger, Function,… trong ứng dụng Web .

Trình bày được các bước phát triển ứng dụng thương mại điện tử với Servlet & JSP và JSF .

Phát triển và xây dựng được các ứng dụng WEB với Servlet & JSP và JSF .

Triển khai và ứng dụng được các công nghệ JDBC, Ajax, jQuery, và WebService… vào trong ứng dụng Web.

Thực hiện được bảo mật ứng dụng Servlet & JSP và JSF.

Xây dựng được ứng dụng Servlet & JSP và JSF theo mô hình MVC.

Nâng cao tính chuyên nghiệp trong quá trình phát triển ứng dụng với Java Oracle

Thời lượng khóa học: 70 giờ

12. Khóa học thiết kế đồ họa chuyên nghiệp

Mục tiêu khóa học:

Khóa học được xây dựng với mục tiêu trang bị cho Học viên:

Kiến thức về các phần mềm thiết kế đồ trong ngành thiết kế in ấn và quảng cáo.

Kiến thức về Kỹ năng thiết kế đồ họa và Thương hiệu.

Thời lượng khóa học: 210 giờ

13. Khóa học thiết kế giao diện web chuyên nghiệp

Mục tiêu khóa học:

Khóa học được xây dựng với mục tiêu trang bị cho học viên:

Khái niệm về thiết kế và phát triển website.

Thiết kế giao diện tĩnh và cắt HTML cho website.

Thiết kế giao diện đồ họa, template và đưa các nội dung multimedia vào website.

Thời lượng khóa học: 168 giờ

14. Khóa học thiết kế và diễn họa nội thất

Mục tiêu khóa học:

Chương trình học cung cấp cho học viên phương pháp phân tích yêu cầu khách hàng

Vẽ phát thảo phối cảnh, ứng dụng phong thủy trong thiết kế nội thất

Triển khai mặt bằng thiết kế, thể hiện bản vẽ kỹ thuật trên AutoCad.

Sử dụng 3D Studio Max để dựng mô hình nội thất, thiết kế và áp chất liệu, ánh sáng cho hoạt cảnh, dùng Camera để diễn hoạt mô hình . . . cho các dự án thiết kế nội thất thực tế.

Thời lượng khóa học: 260 giờ

15. Khóa học thiết kế và lập trình Web PHP chuyên nghiệp

Mục tiêu khóa học:

Khóa học được xây dựng với mục tiêu trang bị cho học viên:

Khóa học Thiết kế và Lập trình Web PHP chuyên nghiệp được thiết kế nhằm mục tiêu giúp học viên nắm bắt được các kiến thức, các công nghệ, các qui trình để xây dựng và triển khai các ứng dụng WEB trên mạng Internet.

Sau khóa học, học viên nắm được các ngôn ngữ HTML, CSS, Java Script, SQL, PHP và biết cài đặt, sử dụng các công cụ để thiết kế và xây dựng các trang WEB, cũng như hiểu được cơ chế vận hành web động với PHP, MySQL..

Khóa học cũng mở rộng & nâng cao những kiến thức về lập trình phát triển các ứng dụng web với PHP theo hướng toàn diện và chuyên nghiệp. Các kỹ năng được nâng cao gồm:

Bảo mật website, hosting & server; Sử dụng một số Framework, Quy trình quản trị dự án web.

Comments

comments

comments