TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT, Author at Văn phòng tuyển sinh Miền Nam