Đại học THÀNH ĐÔNG tuyển sinh năm 2017

Đại học THÀNH ĐÔNG thông báo tuyển sinh năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

Căn cứ vào chỉ tiểu tuyển sinh năm 2017. Trường Đại học THÀNH ĐÔNG  thông báo tuyển sinh như sau:

**Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo
– Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000
– Chuyên ngành đào tạo:

1. Công trình Kỹ thuật Xây Dựng

2. Luật Kinh Tế

3. Quản lý Đất đai

4. Quản trị Kinh doanh

5. Kế toán

6. Tài chính Ngân hàng

7. Công nghệ Thông tin
**Đối tượng tuyển sinh (Không phụ thuộc vào ngành đã học – Chỉ cần xét tuyển không cần thi tuyển)
– 2 Năm:  đối với học viên đã tốt nghiệp Đại học
– 1,5 Năm:  đối với học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành (Khác ngành học thêm 6 môn chuyển đổi)
– 2,5 Năm:  đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành (Khác ngành học thêm 6 môn chuyển đổi)
– 4 Năm:  đối với học viên đã tốt nghiệp THPT.

**VĂN PHÒNG TUYỂN SINH – ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG**
Điện thoại0862.744.313 – 0868.177.977 – 0868 44 6464Hotline: 0988.44.64.64 – 0121.480.9555.
Zalo: 0987 477 848
dang-ky-hoc

Comments

comments

comments