Đại học THÀNH ĐÔNG thông báo tuyển sinh năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

Căn cứ vào chỉ tiểu tuyển sinh năm 2017. Trường Đại học THÀNH ĐÔNG  thông báo tuyển sinh như sau:

**Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo
– Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000
– Chuyên ngành đào tạo:

1. Công trình Kỹ thuật Xây Dựng

2. Luật Kinh Tế

3. Quản lý Đất đai

4. Quản trị Kinh doanh

5. Kế toán

6. Tài chính Ngân hàng

7. Công nghệ Thông tin
**Đối tượng tuyển sinh (Không phụ thuộc vào ngành đã học – Chỉ cần xét tuyển không cần thi tuyển)
– 2 Năm:  đối với học viên đã tốt nghiệp Đại học
– 1,5 Năm:  đối với học viên đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành (Khác ngành học thêm 6 môn chuyển đổi)
– 2,5 Năm:  đối với học viên đã tốt nghiệp Trung cấp cùng ngành (Khác ngành học thêm 6 môn chuyển đổi)
– 4 Năm:  đối với học viên đã tốt nghiệp THPT.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

Số 3 Vũ Công Đán, P. Tứ Minh, TP Hải Dương

Tổng đài : 0220 3559 666

Tổng đài : 0220 3680 186

Comments

comments