Luyện Thi và cấp chứng chỉ VNU - EPT của Khối đại học Quốc gia

Tổ chức ôn luyện thi, cấp chứng chỉ VNU – EPT của Khối Đại học Quốc gia TP HCM

Được sự đồng ý của Trung tâm Khảo thí tiếng anh Đại học Quốc gia TP HCM. Trung tâm thông báo tổ chức ôn và thi chứng chỉ VNU – EPT tại TP HCM.

     Kỳ thi Chứng chỉ VNU (tiếng Anh  ĐHQG-HCM) (CCTA) do Trung tâm khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM (TTKTTA) tổ chức. Tùy theo số lượng thí sinh đăng ký cho mỗi kỳ thi, TTKTTA có thể tổ chức thi tại cơ sở chính của TTKTTA – ĐHQG-HCM hoặc phối hợp với một số điểm tổ chức thi khác.

     Chứng chỉ tiếng Anh VNU – EPT (Vietnam National University – HCM English Proficiency Test)  được sử dụng để công nhận trình độ chuẩn tiếng Anh đầu vào và đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp Đại học trong hệ thống ĐHQG-HCM

**Đối tượng dự thi chứng chỉ VNU – EPT

     Kỳ thi VNU-EPT được sử dụng để đánh giá chất lượng tiếng Anh đầu vào và đầu ra cho sinh viên các chương trình đào tạo Đại học và Sau Đại học của ĐHQG-HCM. Ngoài ra, kỳ thi cũng được sử dụng để đánh giá năng lực tiếng Anh của thí sinh cho các mục đích khác theo quy định của ĐHQG-HCM và đánh giá trình độ tiếng Anh cho các cá nhân, tổ chức ngoài ĐHQG-HCM theo yêu cầu.

**Giá trị và thời hạn hiệu lực của chứng chỉ

  Chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM có thời hạn hiệu lực là 2 năm kể từ ngày cấp.

**Tổ chức ôn và luyện thi chứng chỉ VNU – EPT

– Hình thức 1: Học viên nhận tài liệu ôn chứng chỉ VNU – EPT lúc ghi danh và luyện thi chứng chỉ VNU – EPT tập trung liên tục 1 tuần 3 buổi tại các chi nhánh của trung tâm vào các ca mà học viên đã đăng kí học. Giáo viên sẽ hỗ trợ tốt nhất để chắc chắn các bạn học viên thi đậu.
 
STT TRÌNH ĐỘ THỜI LƯỢNG
1 VNU – EPT  60 tiết

– Hình thức 2: Học viên nhận tài liệu chứng chỉ VNU – EPT lúc ghi danh và tự ôn ở nhà theo hướng dẫn của cán bộ phòng ghi danh. Trong quá trình tự ôn, nếu có bất kỳ thắc mắc học viên có thể gởi email cho giáo viên hoặc liên hệ bộ phận ghi danh để được giải đáp.

**Tổ chức thi chứng chỉ VNU – EPT

– Bạn cần chuẩn bị: 3 tấm ảnh (4×6) không quá 6 tháng, 1 bản sao CMND có công chứng.

STT TRÌNH ĐỘ NGÀY THI
1 VNU – EPT Tổ chức hàng tháng

** LỚP ĐƯỢC ÔN LUYỆN TRỰC TIẾP TẠI TRUNG TÂM

– TRUNG TÂM, CÓ TỔ CHỨC LỚP ÔN THI VỚI TỈ LỆ ĐẬU CAO , DÀNH CHO CÁC ANH/CHỊ HỌC VIÊN KHÔNG CÓ THỜI GIAN.

**Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
VĂN PHÒNG TUYỂN SINH - CƠ SỞ THỦ ĐỨC
Địa chỉ: Số 20 Đường Phạm Văn Đồng, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức
Điện Thoại: 0862.744.313 - 0868.44.6464
Hotline: 01214.809.555 - 0988.44.6464
Zalo: 09.3735.1718

Tìm hiểu về chứng chỉ VNU – EPT của khối đại học Quốc gia TP HCM

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định Chứng chỉ tiếng Anh
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
————
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 02 năm 2001;
   Căn cứ công văn số 7274/BGDT-GDĐH, ngày 31/10/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch triển khai Đề án NNQG 2020 trong các cơ sở GDĐH;
   Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 25/01/2011 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc ban hành “Quy chế ngoại ngữ tiếng Anh đối với các chương trình đào tạo đại học và sau đại học không chuyên tiếng Anh”;
   Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 30/08/2012 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc sửa đổi Điều 4 và Điều 8 Quy chế ngoại ngữ tiếng Anh đối với các chương trình đào tạo đại học và sau đại học không chuyên tiếng Anh ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 25/01/2011”;
   Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Đại học và Sau đại học.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định Chứng chỉ tiếng Anh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này không còn hiệu lực.
Điều 3. Chánh Văn phòng, trưởng các ban và đơn vị chức năng, thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các chương trình đào tạo liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nội dung chi tiết của quyết định trong tệp đính kèm, tải về tại đây.

 

Comments

comments

comments