Tài liệu học tập lớp thư viện - thiết bị trường học

Tài liệu lớp Thư viện – Thiết bị trường học

Trường Trung cấp MIỀN ĐÔNG thông báo về lịch học và tài liệu cho các sinh viên lớp TV-09/2015 như sau:

LỊCH HỌC
(Sinh viên nhấp vào tên học kỳ để xem và tải lịch học kỳ đó về)

(Thông báo mới)

LỊCH THI
(Hiện tại lịch thi đang được cập nhật. Sinh viên cập nhật từng ngày để xem lịch thi sớm nhất. Sinh viên nhấp vào tên học kỳ để xem và tải lịch thi kỳ đó về)

GIÁO TRÌNH CÁC MÔN HỌC
(Sinh viên nhấp vào tên các môn học để xem và tải tài liệu môn học đó về. Hiện nay tài liệu vẫn chưa đủ nên sinh viên phải truy cập thường xuyên để cập nhật tài liệu mới nhất)
     HỌC KỲ I

 1. Tổ chức và bảo quản vốn tài liệu từ các cơ quan thông tin thư viện 
 2. Thông tin học đại cương 
 3. Mô tả tài liệu và tổ chức mục lục chữ cái 
 4. Tra cứu TT trong hoạt động TT thư viện 
 5. Công tác địa chí trong thư viện 
 6. Tổ chức và quản lý hoạt động TTTV
 7. Định chủ đề và tổ chức mục lục phân loại
 8. Thư mục học đại cương
 9. Công tác phục vụ người dùng tin

HỌC KỲ II

 1. Thiết bị dùng chung
 2. Thiết bị dạy học môn Văn-Sử-Địa
 3. Thiết bị dạy học môn Tự nhiên xã hội
 4. Thiết bị dạy học môn Toán -Lý- Hóa
 5. Thiết bị dạy học môn Sinh
 6. Thiết bị dạy học môn
 7. Âm nhạc-Mỹ Thuật-Thể dục
 8. Thiết bị dạy học môn Công nghệ
 9. Kinh tế học
 10. Anh văn

Comments

comments

comments