Tài liệu Sư phạm tiểu học | Đào tạo Sư phạm tiểu học

Tài liệu lớp Sư phạm tiểu học

Trường Trung cấp MIỀN ĐÔNG thông báo về lịch học và tài liệu cho các sinh viên lớp SPTH-09/2015 như sau:

LỊCH HỌC
(Sinh viên nhấp vào tên học kỳ để xem và tải lịch học kỳ đó về)

LỊCH THI
(Hiện tại lịch thi đang được cập nhật. Sinh viên cập nhật từng ngày để xem lịch thi sớm nhất. Sinh viên nhấp vào tên học kỳ để xem và tải lịch thi kỳ đó về)

GIÁO TRÌNH CÁC MÔN HỌC
(Sinh viên nhấp vào tên các môn học để xem và tải tài liệu môn học đó về. Hiện nay tài liệu vẫn chưa đủ nên sinh viên phải truy cập thường xuyên để cập nhật tài liệu mới nhất)

     HỌC KỲ I

 1. Quản Lý Hành Chính Nhà Nước
 2. Giáo Dục Học Tiểu Học Giao Tiếp Ứng Xử
 3. Sư PhạmTâm Lý Học
 4. Sư Phạm Tiểu Học 
 5. Đánh Gía Kết Qủa Học Tập
 6. Tiểu Học Phương Pháp Dạy Tiếng Việt
 7. Tiểu Học Phương Pháp Dạy Toán Tiểu Học 

HỌC KỲ II

 1. PP Dạy Học Tự Nhiên_Xã Hội
 2. Đạo Đức Và PP Dạy Học Đạo Đức
 3. Ứng Dụng CNTT Trong Dạy Học
 4. Thể Dục Và Phương Pháp Dạy Học
 5. Âm Nhạc Và PP Dạy Học
 6. Mỹ Thuật,Kỹ Thuật Và PP Dạy Học
 7. PP Công Tác Đội TNTP Và Nhi Đồng

Comments

comments

comments