Tài liệu Sư phạm mầm non | Đào tạo Sư phạm mầm non

Tài liệu lớp Sư phạm Mầm non

Trường Trung cấp MIỀN ĐÔNG thông báo về lịch học và tài liệu cho các sinh viên lớp SPMN-09/2015 như sau:

LỊCH HỌC
(Sinh viên nhấp vào tên học kỳ để xem và tải lịch học kỳ đó về)

LỊCH THI
(Hiện tại lịch thi đang được cập nhật. Sinh viên cập nhật từng ngày để xem lịch thi sớm nhất. Sinh viên nhấp vào tên học kỳ để xem và tải lịch thi kỳ đó về)

GIÁO TRÌNH CÁC MÔN HỌC
(Sinh viên nhấp vào tên các môn học để xem và tải tài liệu môn học đó về. Hiện nay tài liệu vẫn chưa đủ nên sinh viên phải truy cập thường xuyên để cập nhật tài liệu mới nhất)

     HỌC KỲ I

 1. Vệ sinh phòng bệnh trẻ em
 2. Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ  
 3. MN Toán và phương pháp cho trẻ làm quen với toán 
 4. Quản trị mầm non 
 5. Tâm lý học trẻ em
 6. Sinh lý lứa tuổi mầm non 
 7. Văn học mầm non và PP cho trẻ làm quen với văn học 
 8. Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho trẻ mầm non

HỌC KỲ II

 1. Giáo dục học mầm non
 2. PP Giáo dục trẻ khám phá MTXQ
 3. Giáo dục thể chất MN
 4. Múa và PP dạy trẻ vận động theo nhạc
 5. Kỹ năng tạo hình & PP tổ chức
 6. Hoạt động tạo hình đồ chơi
 7. Kinh tế học
 8. Anh văn

 

Comments

comments

comments