Liên thông và Văn bằng 2 Đại học ngành Luật Kinh tế tại TPHCM và Bình Dương

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 – LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC LUẬT KINH TẾ TẠI TPHCM VÀ BÌNH DƯƠNG Để

Read more

Thi và Học Liên thông luật tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC LUẬT TẠI TPHCM & BÌNH DƯƠNG …  **Chỉ tiêu tuyển sinh và

Read more