Tuyển sinh Liên thông, VB2 Đại học Chính Quy tại TP HCM – Bình Dương – Đồng Nai

Nhà Trường thông báo tuyển sinh đại học chính quy, liên thông đại học, văn bằng 2 đại học **Chỉ

Read more

Văn bằng 2 – Liên thông Đại học ngành Xây dựng tại TPHCM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 – LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH XÂY DỰNG  Căn cứ chỉ tiêu tuyển

Read more