Tuyển sinh Liên thông, VB2 Đại học Chính Quy tại TP HCM – Bình Dương – Đồng Nai

Nhà Trường thông báo tuyển sinh đại học chính quy, liên thông đại học, văn bằng 2 đại học **Chỉ

Read more

Liên thông và Văn bằng 2 Đại học ngành Luật Kinh tế tại TPHCM và Bình Dương

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 – LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC LUẬT KINH TẾ TẠI TPHCM VÀ BÌNH DƯƠNG Để

Read more

Thi và Học Liên thông luật tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC LUẬT TẠI TPHCM & BÌNH DƯƠNG …  **Chỉ tiêu tuyển sinh và

Read more