Quản trị nhân sự  | Khóa học Quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự | Khóa học Quản trị nhân sự

**Tổng quan về quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự hay là Quản lý nguồn nhân lực là công tác quản lý các lực lượng lao động của một tổ chức, công ty, xã hội, nguồn nhân lực. Chịu trách nhiệm thu hút, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, và tưởng thưởng người lao động, đồng thời giám sát lãnh đạo và văn hóa của tổ chức, và bảo đảm phù hợp với luật lao động và việc làm.

**Mục tiêu khóa học

– Học viên nắm bắt được lý thuyết cơ bản và thực hành các chức năng chủ yếu của hoạt động Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

– Nhận diện các khó khăn trong quá trình áp dụng đối với từng loại hình doanh nghiệp và cách thức vượt qua

– Xây dựng các quy trình, biểu mẫu để rèn luyện và áp dụng trong công việc

**Đối tượng tham gia

– Giám đốc nhân sự, giám đốc các bộ phận, giám đốc các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Sinh viên các ngành kinh tế, đặc biệt là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, thương mại…

– Những Anh/chị muốn trang bị kiến thức về lĩnh vực quản trị nhân sự.

**Nội dung khóa học

TT 

NỘI DUNG

PHẦN I:  CHÂN DUNG NHÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
 1 Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một nhà QTNS
2  Năng lực, tố chất, kiến thức, kinh nghiệm cần có của một nhà QTNS
3  Con đường và điều kiện cần có để trở thành một nhà QTNS chuyên nghiệp
PHẦN II: CHIẾN LỰC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1 Chiến lược công ty và chiến lược nhân sự
2 Các dạng chiến lược nhân sự và cấu thành của một chiến lược nhân sự
3 Hoạch định chiến lược nhân sự
4 Triển khai thực hiện, kiểm tra, đo lường và đánh giá chiến lược nhân sự
PHẦN III: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận nhân sự
2 Phương pháp xác lập mục tiêu của bộ phận và hệ thống tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc
3 Cơ cấu tổ chức và phân công phân nhiệm trong bộ phận nhân sự
4 Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các phòng ban, bộ phận khác
PHẦN IV: XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
1 Văn hóa Doanh nghiệp là gì? Vai trò của Văn hóa doanh nghiệp
2 Xây dựng và thay đổi Văn hóa Doanh nghiệp
3 Đo lường kết quả xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
PHẦN V: TUYỂN DỤNG VÀ BỔ DỤNG
1 Thu hút và tuyển dụng
2 Những yếu tố quyết định thành công trong tuyển dụng
3 Bổ dụng và những nguyên tắc quan trọng
4 Các công cụ và kỹ thuật bổ trợ nhằm tối ưu hóa hiệu quả tuyển dụng và bổ dụng
PHẦN VI: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN
1 Hiểu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2 Mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện đại
3 Xây dựng, thực thi và đánh giá kế hoạch đào tạo
4 Kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn nhân lực kế thừa
PHẦN VII: ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ
1 Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự
2 Đánh giá thái độ, năng lực và thành tích
3 Giới thiệu một số mô hình, phương pháp, công cụ trong đánh giá nhân sự
PHẦN VIII: LƯƠNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
1 Chính sách lương và các yếu tố ảnh hưởng
2 Hệ thống lương và các bước xây dựng cấu trúc lương
3 Cơ cấu và ngân sách tiền lương
4 Chính sách và chế độ đãi ngộ
PHẦN IX: LUẬT LAO ĐỘNG
1 Hiểu về pháp luật lao động
2 Những vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động
3 Quy định pháp luật về thôi dụng
4 Giải quyết tranh chấp lao động

**Khai giảng: Mở lớp thường xuyên hàng tháng.

**Học phí

– Cơ sở Thủ Đức: 2.500.000vnđ

– Cơ sở Bình Dương: 4.000.000vnđ

– Giảm 5% học phí khi ghi danh trước ngày khai giảng.

– Giảm 10% học phí cho nhóm 5 học viên khi ghi danh trước ngày khai giảng.

– Giảm 15% học phí cho nhóm 10 học viên khi ghi danh trước ngày khai giảng.

**Thời lượng khóa học

CƠ SỞ THỜI GIAN HỌC 2 THÁNG

HỌC TẠI THỦ ĐỨC

Tối Thứ 2, 4, 6 / Tối Thứ 3, 5, 7

Tối Thứ 7 và Ngày Chủ nhật

(Tối: 18h – 21h; Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 -16h30)

HỌC TẠI HUYỆN CỬU CHI

Tối Thứ 7 và Ngày Chủ nhật

(Tối: 18h – 21h; Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 -16h30)

HỌC TẠI BÌNH DƯƠNG

Tối Thứ 2, 4, 6 / Tối Thứ 3, 5, 7

Tối Thứ 7 và Ngày Chủ nhật

(Tối: 18h – 21h; Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 -16h30)

HỌC TẠI BÌNH DƯƠNG

Tối Thứ 7 và Ngày Chủ nhật

(Tối: 18h – 21h; Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 -16h30)

dang-ky-tuyen-sinh

**Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
VĂN PHÒNG TUYỂN SINH - CƠ SỞ THỦ ĐỨC
Địa chỉ: Số 20 Đường Phạm Văn Đồng, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP HCM
Điện Thoại: 0862.744.313 - 0868.44.6464
Hotline: 01214.809.555 - 0988.44.6464
Zalo: 09.3735.1718

Comments

comments

comments