Kế toán tổng hợp | Khóa Học Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp | Khóa Học Kế toán tổng hợp

**Tổng quan về Kế toán tổng hợp

Để đảm đương được vị trí kế toán tổng hợp đương nhiên bạn phải am hiểu sâu sắc hầu hết các nghiệp vụ kế toán, đặc biệt là kỹ năng đối chiếu, phân tích, tính toán giá thành và các giải pháp kế toán tối ưu. Ngoài ra còn phải biết vận dụng luật (luật về thuế, kế toán, lao động, bảo hiểm,…). Để có được những kỹ năng này đòi hỏi bạn phải có kinh nghiệm nhiều năm. Tuy nhiên bạn cũng đừng quá lo ngại khi bạn đến với một công ty có quy mô và mức độ phức tạp của công việc ở tầm thường thường, hoặc công ty đang có một kế toán trưởng giỏi.

ke-toan-tong-hop (2)
Giảng viên kế toán tổng hợp

Không có công thức chung nhất về các công việc cụ thể cho kế toán tổng hợp, vì thực tế phải tùy thuộc vào quy mô và đặc thù kinh doanh của mỗi công ty; cụ thể là phụ thuộc vào việc tổ chức bộ máy kế toán và người kế toán trưởng giao công việc cho từng nhân viên kế toán đến đâu. Ví dụ như sau:

–  Công ty có 2 – 3 nhân viên kế toán thì phần việc của mỗi người chắc chắn sẽ nhiều hơn; Kế toán trưởng phải làm luôn công việc của kế toán tổng hợp.

–  Công ty có 6 – 7 nhân viên kế toán, mỗi người phụ trách một phần hành thì phần việc / phần hành của kế toán tổng hợp sẽ ít hơn nhưng bù lại khối lượng công việc tổng hợp nhiều hơn và đòi hỏi chuyên môn cao hơn.

–  Còn công ty chỉ có một kế toán, khi đó bạn phải là kế toán trưởng và làm từ A đến Z.

ke-toan-tong-hop (3)
Học viên kế toán tổng hợp khóa 05/2015

Có thể đôi lúc bạn có cảm giác rằng, vai trò của kế toán tổng hợp hình như giống vai trò của kế toán trưởng ? điều đó cũng có thể. Thường thì công việc của kế toán trưởng là tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản, điều phối, xử lý các mối quan hệ, hoạch định, xử lý tài chính, vay vốn, tham dự các cuộc họp về quản trị,…Đặc biệt, kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm cao theo quy định pháp luật về kế toán và thuế.

Hệ thống tuyển sinh xin chia sẻ cùng bạn công việc “quan trọng / thường làm nhất” của kế toán tổng hợp là:

–  Tính giá thành, các bút toán về giá thành.

–  Xử lý các bút toán kết chuyển thuộc các tài khoản từ loại 4 đến loại 9.

–  Kiểm tra, đối chiếu lại tất cả các số liệu.

–  Lập báo cáo tài chính.

Một cách tổng quát hơn, công việc của kế toán tổng hợp như sau:

–  Kiểm tra toàn bộ các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh.

–  Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.

–  Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và đúng với thực tế không.

–  Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.

–  Tính giá thành, định khoản các nghiệp vụ về giá thành.

–  Kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ.

–  In sổ kế toán.

–  Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê,…

–  Lập các báo cáo thuế.

–  Cùng kế toán trưởng giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.

–  Kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục cải tiến ./.

ke-toan-tong-hop (4)
Khóa học kế toán tổng hợp 06/2015 tại Thủ Đức

**Mục tiêu khóa học

– Một thực tế bất cấp hiện nay là các sinh viên chuyên ngành Kế toán sau khi tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp nhưng không thể làm việc trên hóa đơn chứng từ thực tế của doanh nghiệp.

– Nhằm đào tạo một đội ngũ Kế toán viên biết làm việc với hóa đơn chứng từ thực tế của doanh nghiệp, KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM phối hợp với Trung tâm chúng tôi thiết kế chương trình đào tạo KẾ TOÁN TỔNG HỢP, nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp là tuyển chọn được những nhân viên kế toán giỏi làm việc với hóa đơn chứng từ thực tế của doanh nghiệp để tiết kiệm chi phí đạo tạo lại tại doanh nghiệp sau khi tuyển dụng.

**Đối tượng tham gia

– Kế toán viên, kế toán trưởng, sinh viên năm cuối ngành kế toán, tài chính, hoặc đã hoàn thành các khóa Kế toán doanh nghiệp – Khai báo thuế; Kế toán Tin học…

– Các bạn sinh viên vừa ra trường cần học KẾ TOÁN TỔNG HỢP trong thời gian ngắn để tiếp cận kinh nghiệm thực tế, các nghiệp vụ phát sinh thực tế tại doanh nghiệp.

Ghi chú: Học viên tự trang bị Laptop (Vì học viên phải đưa chứng từ về nhà thực hành)

**Nội dung khóa học 

STT

NỘI DUNG

CHUYÊN ĐỀ 1: CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC
1 Chuẩn mực kế toán Việt Nam
2 Giới thiệu những điểm khác biệt của Thông tư 200 so với Quyết định 15
3 Hệ thống tài khoản theo TT 200
4 Hệ thống sổ sách theo TT 200
5 Hệ thống báo cáo theo TT 200
6 Những lưu ý khi kế toán hạch toán theo chế độ kế toán mới
7 Bài tập tình huống các phần hành quan trọng
CHUYÊN ĐỀ 2: HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ
1 Giới thiệu các văn bản pháp luật có liên quan quy định chứng từ hóa đơn
2 Thủ tục đặt in – thông báo phát hành hóa đơn GTGT (đối với doanh nghiệp mới thành lập)
3 Thực hành viết hóa đơn GTGT
4 Xử lý các trường hợp khi viết sai hóa đơn
5 Cách xác định hóa đơn hợp lý, hợp lệ, hợp pháp
6 Xử lý các trường hợp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn
7 Thực hành lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Tháng và Quý
8 Thủ tục đặt in hóa đơn, mua hóa đơn, tự in hóa đơn
9 Các tình huống thực tế phát sinh liên quan đến hóa đơn chứng từ – Cách giải quyết
CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC VẤN ĐỀ VỀ THUẾ
1 Hệ thống thuế tại Việt Nam
2 Hướng dẫn quyết toán thuế VAT
3 Hướng dẫn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp
4 Thuế xuất nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt
5 Hướng dẫn hạch toán 1 số loại thuế, phí và lệ phí khác
6 Hướng dẫn kê khai thuế qua phần mềm HTKK
7 Hướng dẫn cách giải trình với cơ quan Thuế
CHUYÊN ĐỀ 4: QUYẾT TOÁN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM
1 Hướng dẫn cách tính lương và các khoản trích theo lương
2 Lập hồ sơ bảo hiểm
CHUYÊN ĐỀ 5: THỰC HÀNH LẬP CÁC BẢNG BIỂU VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
1 Thực hành lập các bảng biểu như: Bảng nhập xuất tồn, bảng phân bổ chi phí trả trước, bảng tổng hợp phải thu phải trả khách hàng, bảng trích khấu hao – phân bổ…
2 Thực hành tập hợp các chi phí
3 Các phương pháp tính giá thành
CHUYÊN ĐỀ 6: LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1 Hệ thống báo cáo của Việt Nam
2 Thực hành làm các bút toán kết chuyển cuối kỳ
3 Hướng dẫn cách kiểm tra số liệu, khắc phục sai sót, cân đối lãi lỗ…
4 Thực hành lập bảng cân đối kế toán
5 Thực hành lập báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh
6 Thực hành lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo 2 cách trực tiếp và gián tiếp
7 Thực hành lậpThuyết minh báo cáo tài chính
CHUYÊN ĐỀ 7: THỰC HÀNH BỘ CHỨNG TỪ THỰC TẾ
1 Thực hành xử lý – hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế
2 Thực hành lập các bảng biểu như: Bảng nhập xuất tồn, bảng phân bổ chi phí trả trước, bảng tổng hợp phải thu phải trả khách hàng, bảng trích khấu hao – phân bổ…
3 Thực hành lập các sổ quỹ tiền mặt – tiền gửi ngân hàng
4 Thực hành lập bảng cân đối phát sinh tháng, bảng lương…
5 Thực hành làm các bút toán kết chuyển cuối kỳ
6 Hướng dẫn cách kiểm tra số liệu, khắc phục sai sót, cân đối lãi lỗ…

– Học viên sẽ được học trên các lĩnh vực doanh nghiệp như Thương mại, Dịch vụ và Sản xuất, theo các chế độ Kế toán ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế cho chế độ Kế toán theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC

– Ngoài ra, sau khi kết thúc khóa học Giảng viên có thể hỗ trợ các bạn khi các bạn gặp vướng mắc trong quá trình làm việc.

**Chứng chỉ tốt nghiệp

– Chứng chỉ tốt nghiệp do Khoa Kế toán – Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế TP HCM cấp.

– Học viên nhận chứng chỉ sau 2 tháng kết thúc khóa học.

**Khai giảng

ĐỢT 01 – 2016
Địa điểm Thời gian nhận hồ sơ Ngày khai giảng
Quận Thủ Đức 01/03/2016 – 31/03/2016 01/04/2016
Quận Phú Nhuận 01/03/2016 – 31/03/2016 01/04/2016
Quận Gò Vấp 01/03/2016 – 31/03/2016 01/04/2016
Huyện Củ Chi 01/03/2016 – 05/04/2016 09/04/2016
ĐỢT 02 – 2016
Quận Thủ Đức 04/04/2016 – 31/04/2016 02/05/2016
Quận Phú Nhuận 04/04/2016 – 31/04/2016 02/05/2016
Quận Gò Vấp 04/04/2016 – 31/04/2016 02/05/2016
Huyện Củ Chi 04/04/2016 – 31/04/2016 02/05/2016

**Địa điểm ghi danh và học tập

Quận Gò VấpSố 181 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

Quận Phú Nhuận185 – 187 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Quận Thủ Đức234 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Huyện Củ Chi: 353 QL22 Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh

**Học phí và Thời lượng khóa học

CƠ SỞ HỌC PHÍ  THỜI GIAN HỌC 2 THÁNG

HỌC TẠI HUYỆN CỦ CHI

3.000.000VNĐ

Tối Thứ 7 và Ngày Chủ nhật

(Tối: 18h – 21h; Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 -16h30)

 HỌC TẠI CÁC QUẬN TRONG TP HCM 2.500.000VNĐ

Tối Thứ 7 và Ngày Chủ nhật

(Tối: 18h – 21h; Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 -16h30)

Tối Thứ 2, 4, 6

(Tối: 18h – 21h)

Tối Thứ 3, 5, 7

(Tối: 18h – 21h)

– Giảm 5% học phí khi ghi danh trước ngày khai giảng.

– Giảm 10% học phí cho nhóm 5 học viên khi ghi danh trước ngày khai giảng.

– Giảm 15% học phí cho nhóm 10 học viên khi ghi danh trước ngày khai giảng.

dang-ky-tuyen-sinh

**Tư vấn trực tuyến
Điện Thoại : 08.6274.4313
Hotline 1: 01214.809.555
Hotline 2: 0994.540.590
Hotline 3: 093.735.1718

Comments

comments

comments