Chứng chỉ Kế toán trưởng | Khóa học Chứng chỉ Kế toán trưởng

Chứng chỉ Kế toán Trưởng | Khóa Học Chứng chỉ Bồi Dưỡng Kế toán trưởng

** Tổng quan về chứng chỉ kế toán trưởng

– Nhằm mục đích tạo thuận lợi nhất cho người học, sau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, chương trình chứng chỉ kế toán trưởng của trung tâm Đào tạo liên tục đã có một số cải tiến quan trọng về nội dung chương trình và thời gian đào tạo. 

– Khi đăng ký học các khoá kế toán trưởng của trung tâm, học viên được đào tạo đầy đủ thời lượng kiến thức như theo quy định của Bộ Tài chính với những chương trình cập nhật, có chất lượng cao. Điểm mới của chương trình là học viên có thể học ngay sau khi đăng ký học, vì vậy rút ngắn thời gian đào tạo do không phải chờ đợi đủ lớp đủ khoá như các khoá học của các trung tâm khác. Học viên nhanh chóng được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khoá học để phục vụ cho công tác chuyên môn và bổ nhiệm.

hoc-vien-ke-toan-truong
Học viên đang học lớp chứng chỉ kế toán trưởng tại trung tâm

Kế toán trưởng là gì? Tại sao phải học chứng chỉ kế toán trưởng?

– Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng cho Doanh nghiệp theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính. Căn cứ điều 53 ” Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng” của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ – CP : Tất cả các doanh nghiệp phải có Kế toán trưởng. Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ mở các lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp

hoc-vien-ke-toan-truong-2
Giảng viên lớp chứng chỉ kế toán trưởng giảng dạy nhiệt huyết

Kế toán trưởng giữ một vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn. Để làm kế toán trưởng đòi hỏi phải đáp ứng một số tiêu chuẩn và điều kiện nhất định.

Theo quy định của  Luật Kế toán, để làm kế toán trưởng phải đáp ứng được tiêu chuẩn và điều kiện như sau :

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng 

+ Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:

♦  Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ;

♦  Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên;

♦  Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có  chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp.

+ Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ kế toán trưởng.

+ Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.

Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng 

+ Kế toán trưởng có trách nhiệm:

♦  Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;

♦  Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;

♦  Lập báo cáo tài chính.

+ Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

+ Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, ngoài các quyền đã quy định tại khoản 2 Điều này còn có quyền:

♠ Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;

♠ Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;

♠ Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;

♠ Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

Trường Đại học Kinh tế TP HCM thông báo chiêu sinh lớp Kế toán trưởng

** Mục tiêu khóa học chứng chỉ kế toán trưởng

– Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị.

– Tiêu chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng.

**Đối tượng tham gia

– Những Anh/chị đang làm Kế toán; Kế toán trưởng hoặc Trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG hoặc đã có chứng chỉ nhưng hết hạn (Theo quy định của BỘ TÀI CHÍNH).

– Và các đối tượng khác có nhu cầu.

**Điều kiện tham gia

– Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về Tài chính; Kế toán; Kiểm toán từ bậc Trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về Tài chính; Kế toán; Kiểm toán như sau:

 1. Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
 2. Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên ngành Tài chính; Kế toán; Kiểm toán.
 3. Những học viên không hội đủ những điều kiện nói trên, nhưng đạt yêu cầu tốt nghiệp khóa học sẽ được TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM cấp chứng chỉ tốt nghiệp.

– Học viên tham gia khoá học Bồi dưỡng Kế toán trưởng phải nộp đơn xin học có xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán của cơ quan đang công tác và bản photocoppy có công chứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

**Nội dung khóa học

 1. Pháp luật doanh nghiệp; Pháp luật về thuế và Khai báo thuế; Pháp luật kế toán.
 2. Nghiệp vụ tín dụng, thẩm định dự án đầu tư.
 3. Quản trị tài chính, phân tích tài chính doanh nghiệp.
 4. Tổ chức công tác Kế toán, vai trò và nhiệm vụ của Kế toán trưởng.
 5. Kế toán tài chính doanh nghiệp.
 6. Kế toán quản trị.
 7. Kiểm toán.

(Đã cập nhật Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ Kế toán doanh nghiệp)

**Hồ sơ cấp chứng chỉ

– Anh/chị đăng ký học khóa: BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG, phải nộp hồ sơ để nộp về BỘ TÀI CHÍNH cấp chứng chỉ.

– Hồ sơ gồm có:

 1. 1 CMND (Có công chứng không quá 3 tháng)
 2. 4 ảnh (3×4) – Phía sau ảnh ghi Họ tên; Nơi sinhNăm sinh
 3. 2 bản sao bằng tốt nghiệp có công chứng (Không quá 3 tháng)
 4. 2 giấy xác nhận của công ty đang làm việc (Theo mẫu sau)
 5. Phí làm chứng chỉ 200.000 đồng
  Tải về mẫu Giấy xác nhận – Làm việc 1 công ty
  Tải về mẫu Giấy xác nhận – Làm việc 2 công ty trở lên

**Chứng chỉ tốt nghiệp

– Chứng chỉ tốt nghiệp do bộ tài chính cấp.

– Học viên nhận chứng chỉ sau 2 tháng kết thúc khóa học.

**Khai giảng

ĐỢT 01 – 2016
Địa điểm Thời gian nhận hồ sơ Ngày khai giảng
Quận Thủ Đức 01/03/2016 – 31/03/2016 01/04/2016
Quận Phú Nhuận 01/03/2016 – 31/03/2016 01/04/2016
Quận Gò Vấp 01/03/2016 – 31/03/2016 01/04/2016
Huyện Củ Chi 01/03/2016 – 05/04/2016 09/04/2016
ĐỢT 02 – 2016
Quận Thủ Đức 04/04/2016 – 31/04/2016 02/05/2016
Quận Phú Nhuận 04/04/2016 – 31/04/2016 02/05/2016
Quận Gò Vấp 04/04/2016 – 31/04/2016 02/05/2016
Huyện Củ Chi 04/04/2016 – 31/04/2016 02/05/2016

**Địa điểm ghi danh và học tập

Quận Gò Vấp: Số 181 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

Quận Phú Nhuận: 185 – 187 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Quận Thủ Đức: 234 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Tỉnh Bình Dương: Số 591 Đại lộ Bình Dương – Tp.Thủ Dầu Một

Huyện Củ Chi: 353 QL22 Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh

**Học phí và Thời lượng khóa học

CƠ SỞ HỌC PHÍ  THỜI GIAN HỌC 3 THÁNG

HỌC TẠI HUYỆN CỦ CHI

2.200.000VNĐ

Tối Thứ 7 và Ngày Chủ nhật

(Tối: 18h – 21h; Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 -16h30)

HỌC TẠI CÁC QUẬN

TRONG THÀNH PHỐ

1.500.000VNĐ

Tối Thứ 2, 4, 6

(Tối: 18h – 21h)

Tối Thứ 3, 5, 7

(Tối: 18h – 21h)

Tối Thứ 7 và Ngày Chủ nhật

(Tối: 18h – 21h; Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 -16h30)

– Giảm 5% học phí khi ghi danh trước ngày khai giảng.

– Giảm 10% học phí cho nhóm 5 học viên khi ghi danh trước ngày khai giảng.

– Giảm 15% học phí cho nhóm 10 học viên khi ghi danh trước ngày khai giảng.

dang-ky-tuyen-sinh

**Tư vấn trực tuyến
Điện Thoại : 08.6274.4313
Hotline 1: 01214.809.555
Hotline 2: 0994.540.590
Hotline 3: 093.735.1718

Mẫu phôi bằng chứng chỉ kế toán trưởng

chung-chi-ke-toan-truong-1 chung-chi-ke-toan-truong-2

Comments

comments

comments